Doanh nhân, nhà đổi mới và người phá vỡ

Mạng lưới kinh doanh có ảnh hưởng nhất của Việt Nam

Vietnam’s only peer-to-peer network exclusively for entrepreneurs
 
Là mạng lưới doanh nghiệp có sức ảnh hưởng tại Việt Nam, Entrepreneur’s Organization (EO) Việt Nam được điều hành bởi doanh nhân dành cho doanh nhân. EO là mạng lưới doanh nhân toàn cầu với hơn 14.000 chủ doanh nghiệp tại 198 Chapter trên 61 quốc gia và EO Việt Nam là một trong những Chapter phát triển nhanh nhất.

EO Việt Nam đem đến một mạng lưới độc đáo dựa trên kinh nghiệm, để hỗ trợ nhu cầu của tất cả các doanh nhân thông qua các hoạt động kinh doanh, gia đình, cộng đồng và các trải nghiệm cá nhân.

Chúng tôi mong muốn thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp và các cá nhân thông qua việc học tập và hỗ trợ đồng cấp. Là tổ chức hoạt động phi lợi nhuận, nên tất cả các quỹ của EO đóng góp trực tiếp vào lợi ích của thành viên.
image-1
Quyền Lợi
 
EO Việt Nam mang đến rất nhiều lợi ích và chương trình được thiết kế để thúc đẩy sự phát triển kinh doanh và cá nhân dành cho các thành viên của mình.

image-1
Thành Viên
 
Mỗi thành viên của EO Việt Nam là những người dẫn đầu trong ngành của họ và là người sáng lập hoặc cổ đông kiểm soát của doanh nghiệp đang phát triển của chính họ.

image-1
Tham Gia
 
Chỉ Chủ Doanh Nghiệp nhận được lời mời trở thành hội viên của EO. Đăng ký để biết thêm về yêu cầu để trở thành hội viên hoặc để tìm hiểu thêm thông tin.

TIÊU ĐIỂM

image (1)

Sự kiện mới nhất

Dao Nguyen
DN Legal, Managing Partner

Vector (1) member2
Lars Jankowfsky
Lars Jankowfsky
Chủ tịch
Rich Pham
Rich Pham
Đào tạo
David Hajdu
David Hajdu
Tài chính
Joshua Godin
Joshua Godin
Hội viên
Dao Nguyen
Dao Nguyen
Hội viên
Nhan Huynh
Nhan Huynh
Diễn đàn
Christian Geissendoerfer
Christian Geissendoerfer
Đối tác chiến lược
Daniel Campbell
Daniel Campbell
Truyền thông
Aric Austin
Aric Austin
Phát triển hội viên